Kedves megfigyelők!

 

A KKM választási megfigyelői fotókiállítást szervez a KKM Bem téri főépületében a KKM-be látogató delegációk és vendégek, valamint a KKM munkatársa részére.

Szintén tervezzük a fényképek honlapon történő megjelentetését is.

Kérjük, hogy aki szívesen megoszt egy-két EU választási megfigyelői misszió során készült fényképet, lehetőség szerint olyat, ami tükrözi az adott ország jellegzetességeit, és/vagy  a választási megfigyelői tevékenységet, küldje be a kiválasztott fényképeket az elections@mfa.gov.hu emailcímre!

A fényképhez kérjük csatolni az alábbi nyilatkozatot: 

 

Nyilatkozat

Alulírott ........................................... hozzájárulok, hogy az általam ................................ országban, .......................................... időszak alatt, az EU Választási Megfigyelői Missziójában végzett tevékenységem során saját magam által készített fényképet a KKM a KKM hivatali épületében kiállítás céljára felhasználja, és / vagy az "eueom.mfa.gov.hu" választási megfigyelői honlapon közzétegye (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

Dátum..................

 

Aláírás: ............................